Selasa, 15 April 2014

AKAL : INOVASI IBADAT ATAU INOVASI MUAMALAT


Mutakhir ini, hal ini ribut diperbincangkan oleh awam. Maka, di atas rasa tanggungjawab menunaikan amanah ilmu yang saya pelajari, risalah ringkas ini dicoret untuk memberi suluhan. Ia mungkin mengandungi cacat dan kurang, maka saya secara sukarela mengisytiharkannya sebagai boleh dikritik dan diperbaiki serta ditambah baik jika ada hujah yang lebih tuntas dan kukuh. Wallahu a'lam.

Terbuka untuk perbincangan matang tanpa prejudis.